Lượt xem: 744

Tỉnh Đăk Nông: Một Số Hoạt Động Nổi Bật Của Hội Thánh Trong Tháng 7/2013


HTTLVN.ORG - Hội Thánh Chúa tại tỉnh Đăk Nông dâng lên lời cảm tạ Chúa vì những điều Chúa đã làm cho con dân Chúa cũng như công việc nhà Chúa tại đây.

 

Một số hoạt động nổi bật của Hội Thánh Chúa tại Đăk Nông trong tháng 7/2013:


1. Khởi công xây dựng hai nhà thờ: Nhà thờ Tin Lành Bu Đách – Bu Koh, nhà thờ Tin Lành Dâng Nglung, như tin đã đưa ngày 31/7/2013

2. Bồi Linh quí III: tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Bu Đăk, ngày 17/7/2013. Diễn giả là Mục sư Hội Trưởng Thái Phước Trường. Chủ đề: Hội Thánh Trung Tín, Hội Thánh Hâm Hẩm. Có khoảng 500 tôi con Chúa tham dự.

3 Thánh Kinh Căn Bản: Khóa II, năm thứ 2, tổ chức ở 2 nơi:

- Nhà Thờ Tin Lành Gia Nghĩa: từ 08-12/7, có 199 học viên

- Nhà Thờ Tin Lành Bu Đăk: từ 15-26/7, có 206 học viên

Tổng cộng có 405 học viên. Trong đó có 20 học viên tốt nghiệp.

MS Nguyễn Ngọc Thuận đã đến dự và có Lời Chúa trong ngày Khai giảng TKCB tại Chi Hội Gia Nghĩa.

4. Lễ Báp têm tại Điểm Nhóm Quảng Tân:

Vào Chúa Nhật 28/7/2013, sau giờ thờ phượng Chúa, MSNC Phạm Văn Tính đã cử hành Thánh Lễ Báp têm cho 11 tín hữu trong Hội Thánh.

5. Thánh Kinh hè thanh niên: tổ chức tại nhà nguyện Chi Hội Bình An trong hai ngày 29-30/7/2013, có 86 bạn thanh niên của các Hội Thánh tham gia là Bình An, Nam Đà, Gia Nghĩa, Quảng Tân. Với chủ đề Sống Bởi Đức Tin, các bạn thanh niên đã được học về các gương đức tin của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp qua sự hướng dẫn của MSNC Phạm Văn Tính và MSNC Trần Đăng Cung.

 

TTV MSNC Phạm Văn Tính


Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

Các Tin Khác

Scroll To Top