HTTL Chi Hội PHONG ĐIỀN

Địa chỉ: Đường 923, ấp Nhơn Lộc 1, TT.Phong Điền, H.Phong Điền, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 385-0522
Email:

Qn: MS Nguyễn Ngọc Nhỏ

098-900-5051

Ptá: MsNc Nguyễn Khánh Tường

091-836-7486

Ptá: Tđ Ngô Hồng Điền

0199-663-0172

hongdien_salomon@yahoo.com

Ptá: Tđ Võ Chí Công

090-651-0544

chicongbq@yahoo.com.vn


Hình ảnh

Phong Điền


--------------------------------------
Cùng danh mục:


Scroll To Top