Thông báo

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông TRẦN NINH

Lượt xem: 771

Kính gửi Tang quyến của Cụ Ông TRẦN NINH. Được tin Cụ Ông TRẦN NINH (Thân phụ Nữ TĐ Trần Thị Xuân Thủy) đã ngủ yên trong Chúa lúc 1.10 giờ ngày 24/03/2014 tại Tp. HCM

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà Phạm Văn Mười

Lượt xem: 1294

Kính gửi Tang quyến của Cụ Bà Phạm Văn Mười. Được tin Cụ Bà Phạm Văn Mười (Là Thân mẫu MS Trí sự Phạm Văn A và MS Phạm Văn Đơ) đã ngủ yên trong Chúa vào ngày 17/02/2014 tại Bến Tre.

Scroll To Top