Thông báo

Giới Thiệu: Bản Tin Mục Vụ 42

Lượt xem: 143

Làm sao để bước theo Đức Thánh Linh cách trọn vẹn? Làm sao để đời sống được thay đổi trong ý muốn của Chúa? Hãy cùng khám phá bí quyết với Lời Chúa trong BTMV 42 để nhận lấy câu trả lời cho riêng mình!

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của MsNc BÙI TẤN LỘC

Lượt xem: 1607

Kính gửi Tang quyến của MsNc BÙI TẤN LỘC. Được tin MsNc BÙI TẤN LỘC (Quản nhiệm Chi Hội Ấp Bắc) đã nghỉ yên trong Chúa lúc 8.20 giờ ngày 25/07/2014 tại TP. Hồ Chí Minh

Scroll To Top