Thông báo

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông TRẦN NINH

Lượt xem: 820

Kính gửi Tang quyến của Cụ Ông TRẦN NINH. Được tin Cụ Ông TRẦN NINH (Thân phụ Nữ TĐ Trần Thị Xuân Thủy) đã ngủ yên trong Chúa lúc 1.10 giờ ngày 24/03/2014 tại Tp. HCM

Scroll To Top