Thông báo

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của MsNc BÙI TẤN LỘC

Lượt xem: 813

Kính gửi Tang quyến của MsNc BÙI TẤN LỘC. Được tin MsNc BÙI TẤN LỘC (Quản nhiệm Chi Hội Ấp Bắc) đã nghỉ yên trong Chúa lúc 8.20 giờ ngày 25/07/2014 tại TP. Hồ Chí Minh

Scroll To Top