Lượt xem: 1154

Truyền Giảng Kết Quả Tại Hội Thánh Lái Thiêu – Bình Dương


HTTLVN.ORG - Vào lúc 19 ngày 24/08/2013, Hội Thánh Lái Thiêu – Bình Dương đã kết hợp với Ban Truyền giáo Hội Thánh Tân Thuận – TP HCM tổ chức chương trình thánh nhạc truyền giảng cho người dân địa phương với chủ đề “Bảo Hiểm Linh Hồn”.

 

 

 

Cảm tạ Chúa, Chúa cho thời tiết được thuận lợi để chương trình diễn ra cách tốt đẹp. Sau lời cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa của MSNC Nguyễn Hoàng Phú – Quản nhiệm Hội Thánh Lái Thiêu, các bài hát tôn vinh lần lượt được dâng lên Chúa.

Chương trình đã diễn ra một cách tốt đẹp, các bài hát liên kết với nhau tại thành một dòng chảy âm nhạc sâu lắng đối với người nghe. Mục sư Nguyễn Văn Hiệp – Quản nhiệm Hội Thánh Tân Thuận – đúc kết và kêu gọi; cảm tạ Chúa sau lời kêu gọi Chúa đã cho 15 thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Cảm tạ Chúa, với kết quả trên tôi con Chúa thỏa lòng vì ơn thương xót của Chúa đã ban cho Hội Thánh. Xin quý con cái Chúa nhớ đến Hội Thánh Lái Thiêu trong sự cầu nguyện, hầu cho Phúc Âm của Chúa được kết quả tại nơi đây.

 

CTV. Nguyễn Ngọc

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Các Tin Khác

Scroll To Top