HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

Bài thứ 204: Ra Khỏi Nơi An lành20 giờ

Nhưng họ chưa tin Chúa thì kêu cầu sao được. Chưanghe nói về Chúa thì làm thế nào...

THÁNH KINH LƯỢC KHẢO

Bài 47: Sở Hữu Các Phước Hạnh Thuộc Linh23-06-2014

Để tiếp tục lược khảo Cựu ước, chúng ta sẽ tìm hiểu sách lịch sử đầu tiên đó là sách...

TÌM HIỂU KINH THÁNH

Bài 47: Giô-Sép Bị Bán Qua Ai-cập17-06-2014

Chúng ta tiếp tục câu chuyện thương tâm xảy ra cho Giô-sép, ông là con Gia-cốp do mẹ là Ra-chên sanh...

GIẢI ĐÁP NIỀM TIN

Phước23-01-2014

Mọi người đều mong được phước, được hạnh phúc. Nhưng “được phước”có nghĩa là gì?...

Thêm Lời Tạ Ơn5 giờ

Hướng mắt ra ngoài, hôm nay, bầu trời cao vời vợi và cuộc sống dưới quê êm ả trôi. Còn Hương,...

Giới thiệu các hội thánh

  • HTTL Chi Hội SÀI GÒN
  • HTTL Chi Hội TRUNG ÁI
  • HTTL Chi Hội HÒA NINH
  • HTTL Chi Hội TRẢNG BÀNG
  • HTTL Chi Hội NHỊ MỸ
Scroll To Top