UBCĐGD: Giới Thiệu Bài Học Trường Chúa Nhật Cho Thiếu Niên.30-09-2014

Bài học Trường Chúa Nhật của tuổi Thiếu Niên đã có gồm 16 tập (mỗi quý một tập). Có cả Giáo...

THÁNH KINH LƯỢC KHẢO

Bài 47: Sở Hữu Các Phước Hạnh Thuộc Linh23-06-2014

Để tiếp tục lược khảo Cựu ước, chúng ta sẽ tìm hiểu sách lịch sử đầu tiên đó là sách...

TÌM HIỂU KINH THÁNH

Bài 47: Giô-Sép Bị Bán Qua Ai-cập17-06-2014

Chúng ta tiếp tục câu chuyện thương tâm xảy ra cho Giô-sép, ông là con Gia-cốp do mẹ là Ra-chên sanh...

GIẢI ĐÁP NIỀM TIN

Chuyến Đi Cuộc Đời ... hôm qua

Chuyến bay số hiệu MH 17 của Malaysia Airlines trong hành trình từ Amsterdam- Hà Lan đến Kuala Lumpua- Malaysia...

Thơ: TIN CẬY CHÚA THÀNH TÍN29-09-2014

Giê-hô-va! Giê-hô-va! Yêu thương, thành tín; Chúa ta vẹn toàn....

Thông báo

Cảm Tạ Chúa - Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập HTTL Vĩnh Long29-09-2014

HTTL Vĩnh Long cậy ơn Chúa tổ chức lễ: Cảm Tạ Chúa - Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập HTTL Vĩnh...

Giới thiệu các hội thánh

  • HTTL Chi Hội PLEI KHƯN
  • HTTL Chi Hội SUỐI BA
  • HTTL Chi Hội QUỚI SƠN
  • HTTL Chi Hội MA LÂM
  • HTTL Chi Hội CÂY TRƯỜNG
Scroll To Top