UB. CDGD: BỨC TRANH LỚN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI8 giờ

BỨC TRANH LỚN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI giúp chúng ta nhìn toàn cảnh và có sự liên kết chặt chẽ....

HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

Bài thứ 259: Tìm Gặp Chúa22 giờ

Hôm sau, Chúa Giê-xu muốn đi qua miền Ga-li-lê. Ngài tìm Phi-líp và bảo rằng: “Hãy...

THÁNH KINH LƯỢC KHẢO

Bài 47: Sở Hữu Các Phước Hạnh Thuộc Linh23-06-2014

Để tiếp tục lược khảo Cựu ước, chúng ta sẽ tìm hiểu sách lịch sử đầu tiên đó là sách...

TÌM HIỂU KINH THÁNH

Bài 47: Giô-Sép Bị Bán Qua Ai-cập17-06-2014

Chúng ta tiếp tục câu chuyện thương tâm xảy ra cho Giô-sép, ông là con Gia-cốp do mẹ là Ra-chên sanh...

GIẢI ĐÁP NIỀM TIN

Phước23-01-2014

Mọi người đều mong được phước, được hạnh phúc. Nhưng “được phước”có nghĩa là gì?...

Thêm Lời Tạ Ơn25-07-2014

Hướng mắt ra ngoài, hôm nay, bầu trời cao vời vợi và cuộc sống dưới quê êm ả trôi. Còn Hương,...

Giới thiệu các hội thánh

  • HTTL Chi Hội CẦN THƠ
  • BAN TRỊ SỰ TỔNG LIÊN HỘI
  • HTTL Chi Hội HẬU NGHĨA
  • HTTL Chi Hội CẦN ĐƯỚC
  • HTTL Chi Hội BẾN GỖ
Scroll To Top