HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

Bài thứ 211: Môn Đồ Của Chúa Cứu Thế4 giờ

Đức Chúa Giê-xu bảo các môn đồ: “Tất cả các con đều sẽ vấp ngã; vì có lời...

THÁNH KINH LƯỢC KHẢO

Bài 47: Sở Hữu Các Phước Hạnh Thuộc Linh23-06-2014

Để tiếp tục lược khảo Cựu ước, chúng ta sẽ tìm hiểu sách lịch sử đầu tiên đó là sách...

TÌM HIỂU KINH THÁNH

Bài 47: Giô-Sép Bị Bán Qua Ai-cập17-06-2014

Chúng ta tiếp tục câu chuyện thương tâm xảy ra cho Giô-sép, ông là con Gia-cốp do mẹ là Ra-chên sanh...

GIẢI ĐÁP NIỀM TIN

Phước23-01-2014

Mọi người đều mong được phước, được hạnh phúc. Nhưng “được phước”có nghĩa là gì?...

Thêm Lời Tạ Ơn25-07-2014

Hướng mắt ra ngoài, hôm nay, bầu trời cao vời vợi và cuộc sống dưới quê êm ả trôi. Còn Hương,...

Giới thiệu các hội thánh

  • HTTL Chi Hội SÀI GÒN
  • HTTL Chi Hội TRUNG ÁI
  • HTTL Chi Hội HÒA NINH
  • HTTL Chi Hội TRẢNG BÀNG
  • HTTL Chi Hội NHỊ MỸ
Scroll To Top