UB. CDGD: BỨC TRANH LỚN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI19-09-2014

BỨC TRANH LỚN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI giúp chúng ta nhìn toàn cảnh và có sự liên kết chặt chẽ....

HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

Bài thứ 262: Treo Lơ Lửng Trong Không Gian39 phút

Câu căn bản: Chúa trải phương bắc ra trên vùng trống, treo trái đất lơ lửng trong...

THÁNH KINH LƯỢC KHẢO

Bài 47: Sở Hữu Các Phước Hạnh Thuộc Linh23-06-2014

Để tiếp tục lược khảo Cựu ước, chúng ta sẽ tìm hiểu sách lịch sử đầu tiên đó là sách...

TÌM HIỂU KINH THÁNH

Bài 47: Giô-Sép Bị Bán Qua Ai-cập17-06-2014

Chúng ta tiếp tục câu chuyện thương tâm xảy ra cho Giô-sép, ông là con Gia-cốp do mẹ là Ra-chên sanh...

GIẢI ĐÁP NIỀM TIN

Phước23-01-2014

Mọi người đều mong được phước, được hạnh phúc. Nhưng “được phước”có nghĩa là gì?...

Thêm Lời Tạ Ơn25-07-2014

Hướng mắt ra ngoài, hôm nay, bầu trời cao vời vợi và cuộc sống dưới quê êm ả trôi. Còn Hương,...

Giới thiệu các hội thánh

  • HTTL Chi Hội CẦN THƠ
  • BAN TRỊ SỰ TỔNG LIÊN HỘI
  • HTTL Chi Hội HẬU NGHĨA
  • HTTL Chi Hội CẦN ĐƯỚC
  • HTTL Chi Hội BẾN GỖ
Scroll To Top