UB. YTXH: Tổng Kết Chương Trình Chăm Sóc Răng Miệng Cho Các Đầy Tớ Chúa Năm 2014. hôm qua

Trung tâm Cấy ghép Răng Nha Việt đã hỗ trợ UB. YTXH Tổng Liên Hội trong việc khám và điều trị...

HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

Bài thứ 301: Tự Giải Phóng11 giờ

Câu căn bản: Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Giê-xu sẽ không bị kết...

THÁNH KINH LƯỢC KHẢO

Bài 47: Sở Hữu Các Phước Hạnh Thuộc Linh23-06-2014

Để tiếp tục lược khảo Cựu ước, chúng ta sẽ tìm hiểu sách lịch sử đầu tiên đó là sách...

TÌM HIỂU KINH THÁNH

Bài 47: Giô-Sép Bị Bán Qua Ai-cập17-06-2014

Chúng ta tiếp tục câu chuyện thương tâm xảy ra cho Giô-sép, ông là con Gia-cốp do mẹ là Ra-chên sanh...

GIẢI ĐÁP NIỀM TIN

Chuyến Đi Cuộc Đời ...01-10-2014

Chuyến bay số hiệu MH 17 của Malaysia Airlines trong hành trình từ Amsterdam- Hà Lan đến Kuala Lumpua- Malaysia...

Thơ: Tìm Về Chốn Bình Yên22-10-2014

Tôi cố tìm bình yên cho cuộc sống Tìm nơi đâu, điểm đầu tiên tôi dừng lại:...

Giới thiệu các hội thánh

  • HTTL Chi Hội CÀ NÁ
  • HTTL Chi Hội PHƯỚC AN
  • HTTL Chi Hội BẾN GỖ
  • HTTL Chi Hội PLEI KHƯN
  • HTTL Chi Hội SUỐI BA
Scroll To Top