UBCĐGD: Giới Thiệu Bài Học Trường Chúa Nhật Cho Thiếu Niên.23 giờ

Bài học Trường Chúa Nhật của tuổi Thiếu Niên đã có gồm 16 tập (mỗi quý một tập). Có cả Giáo...

THÁNH KINH LƯỢC KHẢO

Bài 47: Sở Hữu Các Phước Hạnh Thuộc Linh23-06-2014

Để tiếp tục lược khảo Cựu ước, chúng ta sẽ tìm hiểu sách lịch sử đầu tiên đó là sách...

TÌM HIỂU KINH THÁNH

Bài 47: Giô-Sép Bị Bán Qua Ai-cập17-06-2014

Chúng ta tiếp tục câu chuyện thương tâm xảy ra cho Giô-sép, ông là con Gia-cốp do mẹ là Ra-chên sanh...

GIẢI ĐÁP NIỀM TIN

Chuyến Đi Cuộc Đời ...2 giờ

Chuyến bay số hiệu MH 17 của Malaysia Airlines trong hành trình từ Amsterdam- Hà Lan đến Kuala Lumpua- Malaysia...

Thơ: TIN CẬY CHÚA THÀNH TÍN29-09-2014

Giê-hô-va! Giê-hô-va! Yêu thương, thành tín; Chúa ta vẹn toàn....

Thông báo

Cảm Tạ Chúa - Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập HTTL Vĩnh Long29-09-2014

HTTL Vĩnh Long cậy ơn Chúa tổ chức lễ: Cảm Tạ Chúa - Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập HTTL Vĩnh...

Giới thiệu các hội thánh

  • HTTL Chi Hội PLEI KHƯN
  • HTTL Chi Hội SUỐI BA
  • HTTL Chi Hội QUỚI SƠN
  • HTTL Chi Hội MA LÂM
  • HTTL Chi Hội CÂY TRƯỜNG
Scroll To Top