UBPN: Bữa Tiệc Yêu Thương18-04-2014

Nguyện sự đáp ứng của chúng ta là một hành động bước theo gương của Ngài bằng cách thể hiện...

THÁNH KINH LƯỢC KHẢO

Bài 46: Những Sứ Điệp Khác Của Môi-Se (tt)31-03-2014

Phục truyền luật lệ ký là sách ghi lại những bài giảng đầy ơn của Môi-se. Có những lời tiên...

TÌM HIỂU KINH THÁNH

Bài 46: Giô-Sép Bị Quăng Xuống Hố31-03-2014

Khi tóm lược về câu chuyện dòng dõi Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, chúng ta lại đến với gương mặt...

GIẢI ĐÁP NIỀM TIN

Phước23-01-2014

Mọi người đều mong được phước, được hạnh phúc. Nhưng “được phước”có nghĩa là gì?...

Tùy Bút: Nắng Sớm17-04-2014

Những tia nắng của một ngày mới thật là đẹp, nó sáng trong, thơm nồng hương của đất trời,...

Scroll To Top