UBPN: Bữa Tiệc Yêu Thương14 giờ

Nguyện sự đáp ứng của chúng ta là một hành động bước theo gương của Ngài bằng cách thể hiện...

THÁNH KINH LƯỢC KHẢO

Bài 46: Những Sứ Điệp Khác Của Môi-Se (tt)31-03-2014

Phục truyền luật lệ ký là sách ghi lại những bài giảng đầy ơn của Môi-se. Có những lời tiên...

TÌM HIỂU KINH THÁNH

Bài 46: Giô-Sép Bị Quăng Xuống Hố31-03-2014

Khi tóm lược về câu chuyện dòng dõi Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, chúng ta lại đến với gương mặt...

GIẢI ĐÁP NIỀM TIN

Phước23-01-2014

Mọi người đều mong được phước, được hạnh phúc. Nhưng “được phước”có nghĩa là gì?...

Tùy Bút: Nắng Sớm hôm qua

Những tia nắng của một ngày mới thật là đẹp, nó sáng trong, thơm nồng hương của đất trời,...

Scroll To Top